Hitzak: EZ EZAGUNA
Musika: HERRIKOIA
Interpretazioa: HERRIKOIA
Doinua: Mi-Si7-La-Sol#m
Maritxu, nora zoaz, eder galant hori?
Iturrira, Barttolo, nai badezu etorri.
Iturrian zer dago? Ardotxo txuria;
Biak edango degu nahi degun guzia.
Maritxu, zuregana biltzen naizenean,
Poza nabaitutzen det nere barrenean.
Barttolo, nik ere det atsegin hartutzen,
Ur billa noanean, banazu laguntzen.
Maritxu, baldin asmo badezu ezkontzea,
Lendabiziko nitzaz oroitu zaitia.
Zure mende jartzen naiz denbora biziko,
Barttolokin etzera gaizki eroriko.
Maritxu, ¿adonde vas tan hermosa y elegante?
A la fuente, Bartolo, ¿si quieres venir?
¿Qué hay en la fuente? Vino blanco
Los dos beberemos todo lo que queramos
Maritxu, cuando me junto contigo
la alegría aparece dentro de mi
Bartolo, yo también descanso,
cuando voy por agua, si me ayudas
Maritxu si pensaras en casarte
primero acuerdate de mi.