Hitzak: IPARAGIRRE
Musika: IPARAGIRRE
Interpretazioa: X. SALDIAS/URKO
Doinua: Mim-Re-Sol-Lam-Si-Do
Zibillak esan naute
biziro egoki,
Tolosan bihar dala
gauza erabaki.
Giltza pian sartu naute
Poliki, poliki
Negar egingo luke
Nere amak baleki.
Jesus tribunalian zutenian sartu,
etzion Pilatos’ek
kulparik billatu.
Neri ere ez arkitu
ez didate barkatu,
zergatik ez dituzte
eskuak garbitu?
Kartzelatik atera,
fiskalen etxera,
abisatu zidaten
juateko berehala.
Ez etortzeko gehiago
probintzi onetara;
orduban hartu nuben
Santander aldera.