Hitzak: IPARAGIRRE
Musika: IPARAGIRRE
Interpretazioa: HERRIKOIA
Doinua: Re-La-Sol
Ume eder bat ikusi nuen
Donostiako kalean,
Hitz erditxo bat hari esan gabe
Nola pasatu parean?
Gorputza zuan liraina eta
Onak zebiltzan airean…Ai ai ai
Politagorik ez det ikusi
Nere begien aurrean.
Aingeru zuri, paregabea,
Euskal Herriko alaba,
Usterik gabe zugana beti
Nere bihotza narama:
Ikusi nahian beti hor dabil,
Nere maitea hau lana!… Ai ai ai
Zoraturikan hemen naukazu
Beti pentsatzen zugana…
Galai gazteek galdetzen dute:
Aingeru hori non dago?
Nere maitea nola deitzen dan
Ez du iñortxo jakingo.
Ez berak ere, ez luke nago:
Konfiantza horretan nago: Ai ai ai
Amorio dun bihotz hoberik
Euskal Herrian ez dago.
Vi una hermosa criatura
en la calle de San Sebastián,
¿cómo pasar a su lado
sin decir ni media palabra?
El cuerpo era airoso y
el estilo andaba bien Ay ay ay
No he visto nada tan bonito
ante mis ojos.
Balnco angel, sin igual,
Hija del País Vasco,
Sin duda, siempre hacia tí
va mi corazón:
Siempre ando en la necesidad de verte,
¡Que esfuerzos querida mía!… Ay ay ay
Aqui me tienes loco
Siempre penzando en ti…
Los jóvenes preguntan:
¿Dónde está ese angel?
Como se llama mi amada
No sabré jamás.
Tengo esa confianza: Ay ay ay
El mejor corazón enamorado
no está en el País Vasco.