Hitzak: EZ EZAGUNA
Musika: HERRIKOIA
Interpretazioa: HERRIKOIA
Doinua: Re-La-Sol
Ttiki-ttikitik aita
eta ama fraide
ninduten nonbratu
Bai eta ere
Salamankarat
ixtudiante bidaldu:
Salamankarat
nindoalarik bidean
nuen asmatu
Ixtudiante tunante
baino hobe nuela
ezkondu
Ostatu xume polit
batean gosez
gelditu bainintzen
Neska xarmant bat
ari zitzaidan
mahianean
zerbitzatzen
Begia kartsu,
ezpaina lorez,
enekin aise
mintzatzen
Aingeru hori ordu
berean, ene
bihotzian sartu zen
Hitz erdi batez
maite nuela erran
nion beharrira
Bainan gaixoa,
herabetua, ihesi
joan zen kanpora
Ez ahal duzu, izar
ederra, kondenatzen
inpernura
Ez da sekulan ene
gogotik histuko
zure itxura
Jainko maiteak egin
banindu zeruetako
giltzari
Azken oronean
jakingo nuen atea
nori ideki:
Lenik aitari, gero
amari, gero anai-
arrebari
Azkenian ta
segeretuan ene
maite politari
Desde muy pequeño los padres me habían destinado a fraile
Y por eso me enviaron de estudiante a Salamanca
Yendo a Salamanca pensé en el camino
¡Mejor casado que de estudiante tunante!
En una bonita y agradable posada me quedé a comer
Estaba sirviendo las mesas una hermosa chica
Los ojos fogosos, los labios floridos, empezó a hablar conmigo
En ese momento ese angel entró en mi corazón
Con medias palabras le dije que necesitaba que me quisiera
Pero la pobre, asustada, huyó afuera
No temas, hermosa estrella, aunque me condenan al infierno
Nunca borraré de mi pensamiento tu imagen
Si el amor de Dios me diera las llaves del cielo
Yo sabría en la última hora a quién abrir la puerta:
Primero al padre, luego a la madre, luego a los hermanos
Y al final y en secreto a mi bonita amada