Triste bizi naiz eta, hilko banintz hobe
Badauzkat bihotzian, zenbait atsegabe.
Maite bat maitatzen det, bainan haren jabe
sekulan izaiteko esperantzik gabe
Bihotz baten lekuan mila banintuzke
guziak zuretako izango litezke.
Bainan mila lekuan bay bertzerik ez det
har zazu bai maitia, bat hau mila orde.
Neure maite pollita nola zeran bizi,
zortzi egun hauetan, ez zaitut ikusi.
Uste det zabiltzala, ni gandik igesi
ez didazu emaiten atsegabe gitxi!