Euskara da kanpora eta goazen denok dantzara.
O Euskara lauda ezak Garaziko herria,
Zeren handik hartu baituk behar huen grazia.
Lehenago hi baihintzen hizkuntzarik azkena,
Orain berriz izango haiz guztietan lehena.
Eta lelori bailelo leloa zarai leloa !
Euskara da kanpora eta goazen denok dantzara.
Euskaldunak edonondik preziatu ziraden.
Baina haien rnintzaeraz denak ziren burlatzen,
Inongo liburuetan eskribitzen ez baitzen;
Orain ikasiko dute nola gauza ona zen.
Eta lelori…
Euskalduna den guztiak burua altza beza,
Gorenean ikusiko baitu bere hizkuntza.
Printze eta jaun guztiek hura eskatzen dute,
Paperetan ikusita ikasi behar dute.
Eta lelori…
Gogo hori konplitu du Garaziko gizonak
Eta haren adiskide Bordelen dagoenak.
Lehen inprirnitzailea euskararen hura da;
Euskaldunak eskerturik aurkitu behar gara.
Eta lelori…