Mendi gainean bi pago
Zeru pollita gorago!
Ene etxola xuri gorria han ederrik dago,
Zola oro arto zango.
Biper gorriak dilingo!
Herri guzian, mundu guzian, nor da urusago ?
Ardiak ditut ehunka,
Hamabi ahuntz jauzika,
Sei betroin azkar, seiak esnedun, lapinez hameka!
Ogiz betea dut arka,
Sotoak amo badauka,
Ene bihotzak Jainko Jaunari eskerrak diozka
Karrikan bada gorderik
Izar urre bat ederrík:
Bailo ditu ene gostuko bertze lau segurik:
Nahi balu kanikatik
Hunat bildu ene gatik,
Orduan hemen ea lizateke deuseren eskasik.