1) Eguzkiak urtzen du goian
Gailurretako elurra
Uharka da jausten ibarrera
Geldi gaitza den oldarra
Refrain:  Batek gose diraueno
Ez gara gu asetuko
Bat inon loturik deino
Ez gara libre izango
2) Gure baitan datza iguzkia
Iluna eta izotza
Urratu dezakeen argia
Hurtuko duen bihotza.
3) Bihotza bezain bero zabalik
Besoak eta eskuak
Gorririk ikus dezagun egia
Argiz beterik burua.
4) Bakoitxak urratutik berea
Denon artean geurea
Etengabe gabiltza zabaltzen
Gizatasunan bidea.
Refrain: Batek gose
5) Inon ez inor menpekorikan
Nor bere buruaren jabe
Herri guztiok bat eginikan
Ez gabiltz gerorik gabe
Eguzkiak urtzen du goian
La la la la