Hitzak: B. SARASOLA
Musika: P. POL BERZAITZ
Interpretazioa: GUK Taldea
Doinua: Re-Mim-La-Sol-Re7-Fa#m
Arbola gainean
Xoria da kantatzen
Kantatzen da eta
Bazterrak inarrosten
Inarrosi eta
Ostoa da erortzen
Eskual bihotza da
Bilaiz egoiten
Bilaizi ondoan
Han diran errabian
Xiloka beltzian
Handik elki nahian
Handik elki eta
Kantatzerat abian
Lagun zonbait bidian
Ikusiko agian…
La, la, la…
Goiz argi eder bat
Beti jeikitzen nunbait
Nunbait jeiki eta
Zorionean zonbait
Bizi hobeago
Denek dukete gogo
Bainan bakarrik
Ezin egin asmo.
Haur baten sortzeko
Sofiitze beharrezko
Bizi hobetzeko
Legeen bihurtzeko
Nor da abiatzen?
Lagun zonbaiten biltzen
Herriaren salbatzen
Herioari kentzen.
La, la, la…
Gaur Euskal herrian
Zuhaina da landatzen
Landatzen da eta
Gero fruitu ekartzen
Fruitu ekar eta
Auzoa da kexatzen…
Iraultzalana
Madarikatzen…
Jar giten ildoan
Igen izerdian
Izerdian eta
Lepo zainak hegian
Besoez eta botzez
Hortzez eta haginez
Lagun bat zorionez
lkusiko dugunez.
La, la, la..