Hitzak: EZ EZAGUNA
Musika: HERRIKOAK
Interpretazioa: MIKEL LABOA
Doinua: Re-La-Sol-Re7
Iturringo arotza, Erramun Joakin
Asarre homen zaude zeren degun jakin
Santuek ez laitek fidatu zurekin:
San Kristobal urtuta joaliak egin
Arozak erran dio bere andreari:
“Urtu behar dinagi: ekarra Santu hori”.
“Gizona, zerta zoaz? Bekatu da hori.”
“Etzionazu erranen sekulan nihori”
Iturringo garaile, Ramuntxo Joakin,
Asarre omen zira zere dudan jakin.
Konfesa zaite ongi errektorarekin:
ez dute zer fidatu Santuek zurekin.
Kobrezko Santurikan inon bazarete,
Egoten al zarete hemendik aparte:
Baldin arotz horiek jakiten ba dute,
Joarien egiteko urtuko zaituzte.