Hitzak:  KAXIANO
Musíka: KAXIANO
Inlerpretazioa: KAXIANO
Doinua: Ré – La (7) – Sol
Itsas ontzi batean
Euskal Herritik kanpora
naramate eta ez dakit nora
Agur nere ama
Laztan goxoari
Agur nere maite pollitari.
Ez egin negar
Etorriko naiz ¡
Egunen batez
Pozez kantari.
Itsas ontzi…
Agur senideak
Agur lagunari
Agur Euskal-Herri osoan.
Ez egin negar
Etorriko naiz
Egunen batez
Pozez kantari.
Gora Euskal-Herri
Gora Euskal-Herri
Gora Euskal Herriari.