Hitzak: EZ EZAGUNA
Musika: HERRIKOIA
Interpretazioa: PEIO ETA PANTXOA
Doinua: Re-La-Sol-Fa#m-Mim
Iduzki denean, zoin den eder itzala!
Maitia, mintzo zira, plazer duzun bezala:
Egiten duzula
Mila disimula,
Iñorant zirela;
Erraiten duzula
Bertzetaik naizela,
Faltsuki mintzo zira.
Zazpi urtez beti jarraiki zait ondotik,
Erraiten zautala, ez dut bertze maiterik;
Hitzer fidaturik
Nago tronpaturik,
Gaixoa trixtenk;
Ez dut eiten lorik,
Ez jan edan onik,
Maitia, zure gatik.
Oi! ene maitia, nik ere zure gatik,
Pasatzen dizut nik, zonbeit sabeleko min;
Ezkonduz zurekin,
Samur ait’amekin
Behar nindeite jin;
Ez dakit zer egin,
Ez eta nolajin,
Nik neure etxekoekin.
Oi! ene maitia, nun duzü izpirituia,
Fediaren jabe aita deraukazuia?
Atxikazu fedia,
Maitia bertutia,
Libra kontzientzia;
Munduko bizia
Labur da, maitia,
Ez zaitela kanbia!