Eguzkiaren argiak
leihopetik sartzean
poz eta alaitasunez
esnatuko gera.
Txorien abestiekin
Alaitatuko eguna
gizonen gorrotoakin
hondatuko duguna.
Ibiliko gera, alkarri ka1te eginaz
ustez lagun haundienalc
aurrez ondo hitz eginaz.
Batzuen izerdiekin
besteak diru.eginaz
Egia esan dutenak
giltzapera emanak.
Gauz horiek ikusteko
nolaz esnatzen geran
gauz horiek egiteko
nolaz jeikitzen geran.
Txoriek alaitutako
eguna hondatzeko
hobe genduke ez esnatu
ta bertan geldi lotan.
Ibiiko gera, alkarri kalte eginaz