Hitzak: IPARAGIRRE
Musika: IPARAGIRRE
Interpretazioa: HERRIKOIA
Gernikako arbola da bedeinkatua
Euskaldunen artean gutiz maitatua:
Eman ta zabal zazu munduan frutua.
Adoratzen zaitugu arbola santua.
Milla urte inguru da esaten dutela
Jainkoak jarri zuela Gernikan arbola;
Zaude bada zutikan orain da denbora,
Eroritzen bazera arras galdu gera.
Arbola botatzea dutela pentsatu
Euskalerri guzian danak badakigu;
Ea bada jendea denbora_orain degu:
Erori gabetanik iruki biagu.
Beti egongo zera uda berrikua
Lore aintziñetako mantxa gabekua,
Erruki zaitez bada bihotz gurekua,
Denbora galdu gabe emanik frutua.
Arbolak erantzun du kontuz bizitzeko
Eta bihotzetikan Jaunari eskatzeko.
Gerrarik nai ez dugu, pakea betiko,
Gure lege zuzenak emen maitatzeko.