Hitzak: EZ EZAGUNA
Musika: HERRIKOIA
Interpretazioa: NIKO ETXART
Doinua: Sol – Do – Ré – La
Eperrak badititzü bere bi hegalak
Bai eta burün gainian kokarda ejer bat
Zük ere balinbazünü gaztetarsün ejer bat
Neskatilen gogatzeko hilo holli polli bat.
Amorosak behar lüke izan lotsa gabe
Gaiaz ebiltzia, ez üken herabe
Egünaz ebiltia desohore leike
Txoriak ere oro haier soz dirade.
Ebili izan nüzü gaiaz eta beti
Eia atzarrnenen nianez lili ejer hori
Azkenian atzaman düt, oi bena tristeki
Lümarik ejerrena beitzaio erori.
Mündian ez da nihur penarik gabe bizi
Nik ere badit aski hoitan segurki
Nik desiratzen nizün ezkuntzia zurekin
Bena ene aitak eztü entzün nahi hori.
Zure aitak zer lüke eni erraiteko
Ala enitzaio aski haren ofizioko
Ala zü soheraxe zitzaio enetako
Printzcrik ez ahal da orai zuenganako.