Hots Eüskaldün emazteak
Bizi aren emaileak
Eüskararen ohidüren
Izan gítean begiraleak
« Begiraleak » alai gira
Maite beitügu bizia
Usantxak eta ber gisan
Gaur dügün mündü berria
Ikusirik zelü gardenean
Izarrak dantzan ari
Ikusirik zelü gorenetan
Izarrak kantan guri
Ikusirik ülün zerratüan
Ilargiaren arraiak
Ikusirik zure begietan
Hitz eman hain ederrak
Begiraleak kanta Herria
Aitorren amore gatik
Zer lizateke Eüskal Herria
Ez balitz Eüska1dünik
Ikusirik mendi zabaletan
Artzainak artaldekin
Ikusirik itsaso betetan
Marinelak sarekin
Ikusirik gure karriketan
Jentea erdaltzen ari
Ikusirik gure herrietan
Etxeak hüsten an
Begiraleak kanta Herria
Aitoren amore gatik
Zer lizateke Eüskal Herria
Ez balitz Eüskaldünik