Hitzak: EZ EZAGUNA
Musika: HERRIKOAK
Interpretazioa: BENITO LERTXUNDI
Doinua: Sol-Re-Do
Ozaze jaurgainian bi zitron doratü
Atarratzeko Jaunak bata dü galdatü;
Üken dü arrapostü eztirela huntü,
Huntürik direnian batto dü ükenen du.
Portaliala joan zite aizpa maitia,
Ingoiti horra düzü Atarratzeko Jauna,
Otoi erran izozü ni eri nizala,
Zazpi egün ohietan ohian nizala.
Kalara zuaza orai salako lehiora,
Ipar ala hegua denez jakitera,
Iparra balinbada goraintzi Salari,
Ene korpitzaren txerka jin dadila sarri.
Ama, juanen gira oro elkarreki,
Etxerat jinen gira xangri handireki,
Bihotza kagatürik, begia bustirik,
Eta zure alaba tunban ehortzirik.
Ama, saldu nauzu biga bat bezala,
Bai eta desterratü, oi Espaniala,
Aita bizi üken banu, ama, zü bezala
Enunduzün ezkünduren Atarratzeko salala.
Encima del palacio de Osés hay dos limones dorados,
El Señor de Tardets ha pedido uno,
Ha tenido la respuesta que no están maduros,
Cuando maduren tendrá uno.
Vete al portal, querida hermana,
Allí arriba tienes al Señor de Tardets,
Te suplico que le digas que estoy enferma,
Que llevo estos siete dias en la cama.
Clara, vete ahora a la ventana del palacio,
Para saber si está de Norte o de Sur,
Si estuviera de Norte saludos al palacio,
Que vuelvan los restos de mi cuerpo.
Madre, iremos muy juntos,
Volveremos a casa con gran pena,
El corazón apretado, el ojo húmedo,
Y tu hija enterrada en la tumba.
Madre, me has vendido como a una ternera,
Si, y desterrado ¡ay! a España,
Si el padre viviera como tú, madre,
No me hubiera casado al palacio de Tardets.