ARTILLERO “¡dale fuego!’
ezkontzen zaigula pastelero.
Eta zeinekin eta norekin?
Prasku mozkorraren alabakin.
Eta zeinekin eta norekin?
Opo zikinaren alabakin.