Hitzak: XALBADOR
Musika: ANJE DUHALDE
Interpretazioa: ANJE DUHALDE
Doinua: Do-Fa-Sol-Mim-Lam-Rem
Delikatua baitut egungo sujeta,
hasi aintzin egin dat zonbait gogoeta,
gure arteko asko ele entzun eta,
euskaldun agertzea ez baita jasteta.
Ama Euskal-Herriaz naiz naigabetua,
uzterat doa1akotz betikøtz mundua,
bere seme alabez abandonatua;
nork barka dezaguke gure bekatua?
Badakir askoz ere nukela hobea
nehori ez agertu ene dolarea;
odolaren mintzoa eduki gordea
nahiko nuke, bainan ezin dat ordea.
Ama Euskal-Herriaz…
Bata dela eskuina, bertzea ezkerra,
euskaldunen artean dugu herra,
ahantziz, Ama, zure maitasun ederra;
horra zure seme hok dautzugun eskerra.
Ama Euskal-Herriaz…
Baztertu dugulakotz zure maitasuna,
desegin da betíko gure batasuna;
gu baitan aditzen da gudu oihartzuna,
hau da zuri bizia hekendu dautzuna.
Ama Euskal-Herriaz…
Lehen sartu zitzauzun ezpata zorrotza
zure etxe nagusi jartzean arrotza;
halere etzitzaüzun gelditu bihotza;
etxekoen eskutik duzu heriotza.
Ama EuskaI-Herriaz…
Hi1 hobi hüntan noizbat norbait badabila,
zure ízaítearen herrestoen bila,
lurpetik entzunen du deiadar bipila:
hernen dago ama bat bere haurrek hila!
Ama Euskal-Herriaz…