Altzateko jaun, hor zaude nunbait zure lurrera, itzulzeko zai
Gure izatearen testigu zuzena, makurtu gabeko zuhaitz lerdena
Desertuko haizeak legortuez zuen lorea, itsasoaren kolorea hor zaude zu.
Hamasei salbe ta hamalau kredo erderaz entzunagatik
Bazenekizun hori ez zela sekulan guretzat egin
Urrezko dukate eta dirua ez dira engainu txarrak
Alde batera apartatzeko lehengo sinismen zaharrak
Merkatarien aidamenera amildegian goitik behera
Ohargabean eroriko gera, bainan guztiok jakin dezagun
Bidea nundik dijoan, Altalzeko Jaun hor zaude zu!
Bide batetik okertu gabe esan dezagun bertsoa
ixil ixilik kanta dezagun euskaldunen sekretua
Herri zahar baten oharpen haiek nola ditugun galduak
Zenbait itxura aide lezazken eguna hil zuen gauak
Bidasoaren ezker eskubi, udaberrian lore gorriak
Ixilitako urri izkutuak mendetan zehar kantu legunak
Noizbait latinez lurperatuak laister berpiztu behar duguna
Hamasei…

Larrun gainean sorginen dantzak nabaitzen ditut arratsaldean
Lurrak badaki kontu horren berri
Eta hor dago ixil ixilik; Altzateko Jaun hor zaude nunbait
Zure lurrera itzutzeko zai.