Gazte gazte joan
Herritik kanpora,
Estranjere aldean
Pasa det denbora.
Herri alde guztietan
Toki onak badira,
Bañan bihotzak dio:
Zoaz Eskual herrira.
Agur, nere bihotzeko
Amatxo maitea.
Laster etorriko naiz:
Kontsola zaitea.
Jaungoikoak nahi du
Ni urez juatea;
Ama zertarako da
Nigar egitea?
Lur on hunen uztea
Da negargarra,
Emen gelditzen dira
Ama ta herria.
Urez noa ikustera,
Bai, mundu berna;
Orantxe, bai, naizela
Urrikalgarria.