Zazpi Eskualerriek bat egin dezagun
Guziak beti, beti, gauden gu Eskualdun.
Agur eta ohore Eskual-herriari:
Lapurdi, Basa-Nabar, Zibero gainari;
Bizkai, Nabar, Gipuzko eta Arabari,
Zazpiak bat besarka lot bitez elgarri.
Haritz eder bat bada gure mendietan,
Zazpi adarrez dena zabaltzen airetan.
Frantzian, Espanian, bi alderdietan:
Hemen hiru-ta han lau, bat da zazpietan.
Ekalde-Iberian noiz ote sortua?
Lau mila urte huntan hunat aldatua;
Hain handi eta azkar lehen izatua,
Orai gire haritza zein den murriztua!